Arbitrage
Terug

Arbitrage

Beste AHC-ers,

 

Het bestuur heeft op voordracht van de arbitragecommissie recentelijk het Verenigd Arbitrage Plan (VAP) vastgesteld. Het VAP beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de vereniging, de opleiding, begeleiding en de aanwijzing van scheidsrechters. De KNHB verplicht het opstellen van een VAP. Dit plan zal regelmatig gewijzigd en geactualiseerd worden. Je kunt het VAP terugvinden op het gesloten deel van onze website (inloggen).

 

De belangrijkste punten staan in hoofdstuk 3 (arbitragebeleid) van het VAP.

 

Examen clubscheidsrechter voor senioren, jeugdleden én ouders

Op 9 en 16 oktober 2017  worden de workshops en het examen clubscheidsrechter afgenomen voor de senioren en de jeugdleden (v.a. 15 jaar, inclusief 1e jaars B-leeftijd). Hierover hebben deze jeugdleden en senioren een mail ontvangen.

 

Nieuw is dit seizoen dat AHC van minimaal 4 ouders per team van jeugdleden (die de B-leeftijd nog niet bereikt hebben worden) verwacht dat zij eveneens het examen gaan afleggen. Het doel is enerzijds om meer gekwalificeerde scheidsrechters op te leiden en anderzijds om de spelregelkennis bij ouders te vergoten. Hierdoor krijgen ouders meer begrip voor beslissingen van de arbitrage. Bijkomend effect is dat ouders met spelregelkennis minder drempels ervaren om coach of manager te worden van een jeugdteam. Voor de ouders zal een aparte workshop worden gegeven en een examen worden afgenomen. De datum waarop dit zal plaatsvinden is nog niet bekend en zal later bekend worden gemaakt.   

 

Zorg ervoor dat je pen en papier bij je hebt op deze avond. Tijdens de workshop is er natuurlijk ook de gelegenheid om vragen te stellen. De indeling van deze avond voor de jeugdleden en de senioren staat in de mail.

 

e-Learning

Vergeet niet te oefenen voor jullie examen via e-learning, waarvan leden de inloggegevens hebben ontvangen. Dit is een online oefenprogramma dat wordt aangeboden door de Bond.

 

Let erop dat deze cursus verplicht is voor alle jeugdleden en voornoemde ouders!

 

Mocht je op de aangewezen datum niet kunnen, bestaat er de mogelijkheid om op de andere datum deel te nemen. Dit kan alleen na overleg met Frank Holdijk. Hij is te bereiken via het volgende e-mailadres: [email protected].

 

Wij hopen jullie hiermee genoeg geïnformeerd te hebben.

 

Hartelijke groeten,

 

Het bestuur