Junioren
Terug

Junioren

De Arnhemsche Hockeyclub is een gezellige hockeyclub met circa 800 leden, waarvan het grootste deel jeugdleden. Doel is om alle leden met plezier op eigen niveau te laten spelen en trainen en elke week iets beter te worden. Een grote groep trainers - professionele trainers en enthousiaste jeugdleden - staan elke week klaar om alle teams minimaal 2 keer per van trainingen te voorzien. Daarnaast wordt er van competitie gespeeld op het veld (september t/m november en maart t/m juni) en in de zaal (december t/m februari).

 

Zij-instromers/ nieuwe leden

Nieuwe leden, met of zonder hockeyervaring, zijn uiteraard van harte welkom bij AHC. Gedurende het seizoen is er voor nieuwe leden zonder ervaring, genoemd zij-instromers, een speciale training voor de zij-instromers op vrijdag van 19.00-20.00 uur. Tijdens deze trainingen worden door professionele trainers de basisvaardigheden aangeleerd. Indien een speler de basisvaardigheden voldoende onder controle heeft, kan hij of zij in een team geplaatst worden en ook meedoen aan de competitiewedstrijden.

Iedereen kan vrijblijvend 3 keer meetrainen alvorens te besluiten lid te worden van AHC. Aanmelden voor deze trainingen kan door te mailen naar [email protected]

 

Afmelden trainingen

Indien je een keer verhinderd bent om te trainen, verzoeken wij om je tijdig af te melden bij jouw eigen trainer. Het telefoonnummer is onder andere te vinden via de website van AHC na inloggen en via de AHC Velp app. Daarnaast kun je natuurlijk altijd aan het begin van het seizoen het telefoonnummer aan de trainer vragen.

Vriendelijk verzoek om zo ruim mogelijk van tevoren af te zeggen, zodat de trainers hier rekening mee kunnen houden.

 

Selectiebeleid

 

Doelstellingen

AHC beoogt met haar jeugdbeleid;

-         Open te staan voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil hockeyen.

-         Vorm te geven aan het principe "je bent goed zoals je bent”. AHC wil laten zien dat, als kinderen plezier hebben en gestimuleerd worden om dingen uit te proberen en fouten mogen maken, zij dan vanzelf hun hockeykwaliteiten verbeteren. Iedereen kan daarbij zijn of haar eigen plafond bereiken, ongeacht aanleg of niveau. Bij AHC telt iedereen mee, ongeacht het elftal waarin een kind speelt.

-         Alle leeftijdscategorieën en lijnen gelijkwaardig te behandelen en gelijke kansen te bieden in potentieel ontwikkeling.

-         Alle jeugdleden op zijn / haar niveau optimaal te laten presteren en plezier te hebben in hockey.

-         Een positieve ontwikkeling van het jeugdhockey in het algemeen, zowel breedteteams als prestatieteams; elke training/wedstrijd een beetje beter.

-         De ontwikkeling van zo sterk mogelijke teams per seizoen.

-         De ontwikkeling van de individuele spelers in het bijzonder.

 

Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen selectieteams en breedteteams.

 

Selectieteams

De eerste teams in de A/B/C en D categorie worden aangemerkt als selectieteams. De sterkste spelers binnen een leeftijdscategorie spelen in de selectieteams. Er is een toeslag 1e lijns-teams van toepassing op deze categorie. Elk seizoen wordt bepaald welke de selectieteams zijn.

 

Breedteteams

De overige teams in een leeftijdscategorie zijn breedteteams. Deze teams worden zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld. Denk daarbij aan scheiding tussen 1e en 2e jaars, vriendjes en vriendinnetjes of zelfde teams bij elkaar houden .

 

Selectiemethode

De selecties worden bepaald op basis van gegevens verkregen uit:

1.      Beoordelingsformulieren ingevuld door coach, trainer en eventueel de trainerscoördinator

2.      Beoordelingsgesprekken met de coach aan het eind van het seizoen

3.      Beoordeling door A/B/C/D-coördinatoren van de Technische Commissie; waarbij ouders van kinderen die zitting hebben in de TC geen eigen kinderen beoordelen.

4.      Selectietrainingen en -wedstrijden aan het einde van het seizoen door professioneel trainingskader.

 

De teams zullen worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. De beoordeling hiervan en de besluitvorming hierover liggen bij de A/B/C/D-coördinatoren van de Technische Commissie. Zij doen dit in samenspraak met het professioneel trainingskader. De A/B/C/D-coördinatoren dragen zorg voor een zo optimaal mogelijke begeleiding voor de selectieteams per categorie en adequate begeleiding voor de overige teams. Alle spelers worden gedurende het seizoen door de trainers, coaches, trainerscoördinator en A/B/C/D-coördinatoren gevolgd. De beoordelingen worden vastgelegd in beoordelingsformulieren.

 

Selectiecriteria

Selectiecriteria zijn de volgende:

-         De TC-jeugd van AHC bewaakt dat voor ieder speler/speelster de hockeykwaliteit van de speler/speelster als enige maatstaf wordt gehanteerd op basis waarvan een speler/speelster in een bepaald team wordt ingedeeld. Onder hockeykwaliteit verstaan we aanleg, ontwikkeling en combinatie van de volgende aspecten: Snelheid, sprintsnelheid, wenden en keren; Techniek, stickhandeling, balbeheersing, handelingssnelheid met bal en stick; Inzicht, spelinzicht, tactisch inzicht; Conditie, fysiek: kracht, uithoudingsvermogen, souplesse; Persoonlijkheid, karakter, motivatie, wil om te winnen, teamspeler, leer- en coachbaarheid.

-         Spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat D-jeugd in de D-categorie speelt; C-jeugd in de C-categorie speelt; B-jeugd in de B, etc.;

-         Alle leeftijdscategorieën en lijnen worden gelijkwaardig behandeld en krijgen gelijke kansen in potentieel ontwikkeling. Slechts bij hoge uitzondering kunnen individueel spelers met een uitzonderlijk hockeykwaliteit doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of bij numerieke problemen. Hierbij kan door de A/B/C/D-coördinatoren in principe als objectieve norm bijvoorbeeld worden meegewogen dat spelers in ‘vertegenwoordigende teams’ uitkomen.

 

Ouders, die lid zijn van een commissie, beoordelen en selecteren niet hun eigen kinderen. Functies of status van ouders binnen de vereniging zullen de selectie criteria nimmer mogen beïnvloeden. Slechts in de breedteteams per categorie kan eventueel rekening gehouden worden met meer sociale verbanden van de kinderen.

 

Publicatie selectieteams

Voor alle leden en hun ouders moeten de selectieprocedure en selectiecriteria vooraf duidelijk zijn. Deze zullen vooraf naar de betrokkenen gecommuniceerd worden.

De uitkomst van de selectie wordt zo spoedig mogelijk na de selectietrainingen en –wedstrijden op de website gepubliceerd.

Wij hanteren het principe "samen uit, samen thuis”. De spelers beginnen het seizoen als team en eindigen het seizoen als team. Voor de selectieteams gaat het hier toch om voorlopige selecties. De coach van het team kan in de voorbereidingsperiode na de zomervakantie in samenspraak met de A/B/C/D-coördinatoren/ professioneel kader bij hoge uitzondering een wijziging in het team aanbrengen.

 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met één van de leden van de Technische Commissie of mail naar [email protected]

 

Namens de Technische Commissie Jeugd,

 

Thomas Meijneke