Contributie
Terug

Contributie

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE AHC seizoen 2022-2023

Aanmelding of opzegging

Aanmelding voor het lidmaatschap via het digitaal inschrijfformulier op site.

Opzeggen vóór 1 (juni van ieder jaar) zie daarvoor lidmaatschap opzeggen.

 

Jeugdlidmaatschap

€ 375,00; AB-junior (1) geboren tussen 01-10-2003 en 30-09-2007

€ 355,00; CD-junior (1) geboren tussen 01-10-2007 en 30-09-2011

€ 300,00; E-junior geboren tussen 01-10-2011 en 30-09-2013

€ 270,00; F-junior geboren tussen 01-10-2013 en 30-09-2015

€ 175,00; Benjamins geboren tussen 01-10-2015 en 30-09-2016

€ 185,00; Smurf geboren tussen 01-10-2016 en 30-09-2017

€ 185,00; Trainingslid jeugd geboren na 01-10-2003

1) Toeslag jeugdleden spelend in 1e lijn team (A t/m D): € 75,00

De hier genoemde geboortedata zijn richtsnoeren. Bepalend voor de verschuldigde contributie is het team waarin je (hoofdzakelijk) bent ingedeeld.

Studentenlidmaatschap

€ 290,00; Studenten (2) (geen entreegeld)

€ 185,00; Duo-lidmaatschap (3) student

2) Een studentenlidmaatschap wordt uitsluitend toegekend als vóór 25 oktober 2022 door de ledenadministratie een kopie is ontvangen van het inschrijfbewijs van een dagopleiding voor MBO, HBO of WO. Dit bewijs dient uiteraard zichtbaar betrekking te hebben op het huidige seizoen. Elk seizoen dient zo’n kopie opnieuw te worden overlegd.

 

Lidmaatschap senioren en veteranen

€ 410,00; Senioren geboren voor 01-10-2003

€ 270,00; Trainingslid senior / trimmers geboren voor 01-10-2003

€ 250,00; Duo-lidmaatschap (3) senior geboren voor 01-10-2003

€ 56,00; Donateur

3) Een duo-lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend als twee personen zich gezamenlijk aanmelden voor spelen in één en hetzelfde team.

Bijdrage zaalhockey

€ 125,00; Senioren geboren voor 01/10/2003

€ 105,00; Junioren geboren na 01/10/2003

Entreegeld: € 40,00

De hier genoemde geboortedata zijn richtsnoeren. Bepalend voor de verschuldigde contributie is het team waarin je (hoofdzakelijk) bent ingedeeld.

 

 

Betaling

 

Kan uitsluitend middels Clubcollect. Betaling kan in 1 of 4 termijnen. Via Clubcollect ontvang je in oktober/november een bericht waarin je een keuze kunt maken voor 1 of 4 termijnen. Zaalhockey zal op dezelfde wijze in 1 of 2 termijnen gedeclareerd worden in januari/februari. Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn is geïncasseerd zal een procedure gestart worden bij een incassobureau, waarbij een extra bedrag van € 30,00 in rekening wordt gebracht en alle bijkomende kosten. De incassokosten komen eveneens ten laste van het betrokken lid. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan in overleg met het bestuur worden afgeweken van bovengenoemde contributieregeling, bijv. indien u gebruik maakt van de GelrePas. U dient dan een bericht te sturen naar:[email protected].