Contributie
 
Terug

Contributie


 •  

  LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE AHC seizoen 2018-2019

   

  Aanmelding of opzegging

   

  Aanmelding voor lidmaatschap via het digitaal inschrijfformulier op site www.ahcvelp.nl. Opzeggingen vóór 1 juni (van ieder jaar) per e-mail naar [email protected] of schriftelijk naar AHC, t.a.v. secretariaat ledenadministratie, postbus 237, 6880 AE Velp.

   

  Jeugdlidmaatschap

   

  € 348,50

  AB-junior1) geboren tussen 01-10-2000 en 30-09-2004

  € 330,00

  CD-junior1) geboren tussen 01-10-2004 en 30-09-2008

  € 276,75

  E-junior geboren tussen 01-10-2008 en 30-09-2010

  € 250,00

  F2-junior geboren tussen 01-10-2010 en 30-09-2011

  € 194,75

  F1-junior geboren tussen 01-10-2011 en 30-09-2012

  € 194,75

  Benjamins geboren tussen 01-10-2012 en 30-09-2013

  € 194,75

  Smurf geboren tussen 01-10-2013 en 30-09-2014

  € 194,75

  Trainingslid jeugd geboren na 01-10-2000

   

  1)         Toeslag jeugdleden spelend in 1e lijn team (A t/m D): € 64,00

   

  Studentenlidmaatschap

   

  € 276,75

  Studenten2) (geen entreegeld)

  € 179,00

  Duo-lidmaatschap3) student

   

  2)         Een studentenlidmaatschap wordt uitsluitend toegekend als vóór 25 oktober 2018 door de ledenadministratie een kopie is ontvangen van het inschrijfbewijs van een dagopleiding voor MBO, HBO of WO. Dit bewijs dient uiteraard zichtbaar betrekking te hebben op het huidige seizoen. Elk seizoen dient zo’n kopie opnieuw te worden overlegd.

   

  Studentenbewijzen zijn:

   

  Inschrijfbewijs van Studielink/DUO /de opleiding of studie

  Betaalbewijs van college/studiegeld

  Bevestiging inschrijving door de opleiding/studie

   

  Lidmaatschap senioren en veteranen

   

  € 381,50

  Senioren geboren voor 01-10-2000

  € 240,00

  Trainingslid senior geboren voor 01-10-2000

  € 215,00

  Duo-lidmaatschap3) senior geboren voor 01-10-2000

  € 56,00

  Donateur

   

  3)         Een duo-lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend als twee personen zich gezamenlijk aanmelden voor spelen in één en hetzelfde team. Aanmelden is in deze situatie alleen mogelijk via een mail aan de [email protected].

   

  Bijdrage zaalhockey

   

  € 117,50

  Senioren geboren voor 01/10/2000

  € 94,50

  Junioren geboren na 01/10/2000

   

  Entreegeld en gezinskorting

   

  Entreegeld: € 40,00

  Reductie per 2e, 3e, etc.  gezinslid mits woonachtig op hetzelfde adres : € 12,50 (niet voor zaalhockey)

   

  Lid worden tijdens het seizoen

   

  Voor een lidmaatschap dat ingaat na 15 januari is tot aan het eind van het hockeyseizoen 50% van de contributie verschuldigd en na 15 april is dat 25%.

  Indien na een 3-tal proeftrainingen het lidmaatschap wordt aangevraagd, dan gaat dat lidmaatschap in met terugwerkende kracht vanaf de eerste (proef)training.

   

  Betaling

   

  Kan uitsluitend middels automatische incasso. Betaling kan in 1 of 6 termijnen. Via clubcollect ontvang je in oktober/november een bericht waarin je een keuze kunt maken voor 1 of 6 termijnen. Zaalhockey zal via dezelfde wijze in 1 of 2 termijnen gedeclareerd worden in januari/februari. Indien geen incasso kan worden afgegeven, dient de volledige contributie binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te worden gestort op rekening nummer NL56RABO0120383225 t.n.v. AHC te Velp o.v.v. naam en notanummer. Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn is overgemaakt of kan worden geïncasseerd zal een procedure gestart worden bij een incassobureau, waarbij per contributiebedrag een extra bedrag van € 30,00 in rekening wordt gebracht vanwege extra administratiekosten voor de vereniging. De incassokosten komen eveneens ten laste van het betrokken lid. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan in overleg met het bestuur worden afgeweken van bovengenoemde contributieregeling