Uitnodiging ALV op 20 juni 2018
Terug
Clubnieuws 5 Juni

Uitnodiging ALV op 20 juni 2018

Beste AHC-ers, 

 

Namens het bestuur van A.H.C. nodig ik alle leden, vrijwilligers en begunstigers van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op:

 

Woensdag 20 juni 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubhuis AHC

 

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen notulen vorige ALV

3. Benoeming Alexander Bloembergen tot bestuurslid hockeyzaken senioren (met terugwerkende kracht)

4. Algemene zaken

          - Terugblik seizoen 2017-2018

          - Vooruitblik seizoen 2018-2019

5. FinanciĆ«n

          - Indicatie financieel jaarresultaat 2017-2018

          - Vaststellen contributie 2018-2019

6. Voorstel wijziging statuten 

7. Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement en nieuw Tuchtreglement

8. Wvttk en rondvraag

9. Sluiting

 

De concept notulen van de vorige ALV, het voorstel voor de contributie seizoen 2018-2019, alsmede het voorstel voor de nieuwe statuten, Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement kunt u vinden op het besloten deel van de website van AHC.      


De ALV begint om 20.00 uur in het clubhuis, waar de koffie en thee vanaf 19.30 uur klaar zal staan.

 

Met sportieve groet, 

 

Rolf Meijneke 

Namens uw bestuur