Q&A Corona crisis
Terug
Clubnieuws 6 April

Q&A Corona crisis

Nieuws afbeelding

Beste leden,

We hopen dat jij en je familie en vrienden allemaal nog gezond zijn en dat de komende periode ook blijven. Als bestuur willen wij jullie graag een aantal antwoorden geven op de vraag hoe het met jullie club gaat in deze bijzondere tijd. Je vraagt je bijvoorbeeld af of er nog wordt gehockeyd de komende tijd. Daar kunnen wij als bestuur nu nog weinig over zeggen. We begrijpen dat deze situatie ook leidt tot vragen over de club. We hebben gepoogd op een aantal vragen antwoord te geven. Mocht je vraag er niet tussen staan, mail gerust.

Wordt er nog gehockeyd dit seizoen?
Daar kunnen we nu geen zekerheid over geven. De KNHB heeft in tegenstelling tot veel andere sportbonden de wens om een (alternatieve) competitie te laten doorgaan als de maatregelen worden versoepeld. Zij erkennen ook dat er niet zo veel speeldagen meer over blijven. Als bestuur zullen we de hockeybond in blijven volgen en verwachten we na 28 april meer duidelijkheid hierover.

Voor meer informatie zie de site:

Hoe blijf ik fit?
Het is natuurlijk wel belangrijk om in beweging te blijven. We horen al van veel leden dat zij nu bewust lopend en fietsend naar de supermarkt gaan om zo in beweging te blijven. Om ook de hockeytechniek niet helemaal te verslonzen, is er vanaf 30 maart een Arnhemsche Hockey Challenge gestart op Instagram. Via korte filmpjes worden leden door Eryt en Michiel uitgedaagd om een bepaalde hockeytechniek uit te voeren, filmen en te posten. De uitdagingen gaan inmiddels rond en steeds meer filmpjes worden ingestuurd. Daarnaast zijn we achter de schermen bezig om te kijken of we hier nog iets speciaals aan toe kunnen voegen.

Hoe gaat het financieel met de club?
Naar omstandigheden redelijk goed. De leden die bij een ALV zijn geweest weten dat het, op de lange termijn, lastig is om als de club de investeringen in de velden en clubhuis op te brengen. Omdat AHC nu aantal weken dicht is halen we ook geen inkomsten via de bar op. Als bestuur zijn we bezig om inzicht te krijgen wat dit gaat betekenen voor het lopende boekjaar.

Moet ik de contributie blijven betalen?
Helaas kan het bestuur niets aan de huidige situatie doen. Daar waar mogelijk proberen we kosten te besparen, maar onze vaste lasten lopen gewoon door. AHC kan de contributie daarom helaas niet opschorten. Alle contributie moet dan ook gewoon worden voldaan. Wij hopen hierbij op jullie begrip.

Hoe zit het met de teamindeling voor volgend jaar?
De technische commissie is bezig met een alternatief plan voor de teamindelingen, mocht blijken dat hockeyen ook na 1 mei niet meer mogelijk is. Communicatie hieromtrent zal in mei volgen via onze site.

Hoe zit het met de actie voor het nieuwe veld?
De actie voor het nieuwe veld loopt wel door, maar we hebben de marketing hiervoor op een laag pitje gezet. Voor de zomer gaan we bekijken hoe we de financiering voor het nieuwe veld verder vorm kunnen geven. Wel goed om te kunnen melden is dat de veldverlichting op alle velden inmiddels vervangen is door LED-verlichting. Daarnaast zijn de lantaarnpalen op het terrein ook van LED voorzien. Een mooie stap in energie- en kostenbesparing op de langere termijn op AHC.

Wanneer kan ik weer naar club toe zodat we elkaar kunnen zien?
Op 28 april verwachten we meer duidelijkheid hoe de rest van het seizoen zal verlopen. We houden hiervoor de maatregelen van de regering en RIVM aan en volgen hierin het advies van de KNHB. Uiteraard hopen we in juni weer enkele activiteiten te kunnen organiseren. Bijvoorbeeld de geplande Open Dag, oorspronkelijk gepland op 5 april, of vriendjes- en vriendinnetjestrainingen voor de jongste jeugd. We houden jullie via onze site op de hoogte.

We hopen dat wij iedereen weer in goede gezondheid kunnen treffen aan de lijn van onze club. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Namens het bestuur,

Alexander Bloembergen
Voorzitter