Oproep Versterking TC Jeugd
Terug
Mededelingen 3 Februari

Oproep Versterking TC Jeugd

Nieuws afbeelding

Beste Leden van AHC,

Ons bestuurslid TC-Jeugd en daarmee voorzitter van de TC, alsmede 2 lijn-coördinatoren TC, hebben aangegeven te stoppen binnen de TC. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de Technische Commissie van AHC te komen versterken.

Bestuurslid Jeugd/Voorzitter TC-Jeugd

Wij zijn op zoek naar een opvolger om zitting te nemen in het bestuur als bestuurslid Jeugd en voorzitter van de TC-Jeugd van AHC.

De laatste jaren werd deze functie ingevuld door Victor van der Elburg. Victor heeft de functie altijd met veel passie en energie ingevuld. Dit werd en wordt zeer gewaardeerd door de leden alsook door de overige bestuursleden van AHC. Victor bedankt!

Wat houdt deze functie in:

De voorzitter van de TC is de eindverantwoordelijke voor het tot uitvoering brengen van het jeugdplan en draagt verantwoording af binnen het bestuur van AHC als bestuurslid Jeugd. Samen met de lijn-coördinatoren zorgt de voorzitter voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het jeugdhockey. De voorzitter is ook eindverantwoordelijke voor het samenstellen van het technisch kader.

Praktisch gezien dient de voorzitter van de TC over goede communicatieve eigenschappen te beschikken. Het is geen must om ook over hockey technisch vaardigheden te beschikken. Hockeykennis is voldoende geborgd binnen de TC met de lijn-coördinatoren . .Het uiteindelijke doel van de TC-Jeugd is het zo goed mogelijk faciliteren van de hockeysport voor de leden van AHC.

Taken

 · Aanspreekpunt voor lijncoördinatoren TC

· Inbreng en eindverantwoordelijkheid teamindelingen

· Toezicht houden op de uitvoering in overeenstemming met jeugdplan AHC

· Samenstellen technisch kader

· Opstellen budget jeugdhockey

. Verbinding met TC-senioren

· Bewaken homogeniteit binnen TC

Tijdsbesteding

1 x per maand vergaderen met medecommissieleden en hoofdtrainer;

Informeel enkele uren per week;

Mei/Juni start teamindeling maken volgend seizoen;

Begin september start teamindeling maken zaal (tevens bijgestaan door de zaalcommissie).

Wil jij AHC komen versterken, neem dan contact op met [email protected]

Lijn coördinator TC

Wij zijn op zoek naar 2 lijn-coördinatoren voor de TC-Jeugd van AHC.

Gert Liefferink en Karen America hebben aangegeven te stoppen na vele jaren als vrijwilliger actief te zijn geweest binnen de TC. Karen en Gert hebben hun functie altijd met verve vervuld en wij willen ze hier ook hartelijk voor danken!

We op zoek naar vrijwilligers die hun functie over kunnen nemen. Tevens is de vacature voor een lijn-coördinator MO18 nog vacant en zoeken we hier ook nog een vrijwilliger voor.

Als lijn-coördinator onderhoud je het contact met de coaches, teammanagers en trainers uit jouw lijn. Je stelt samen met de technisch manager de teams samen. Daarnaast ben je aanspreekpunt en ondersteun je de teams onder jouw verantwoording zo goed mogelijk.

Tijdsbesteding

1 x per maand vergaderen met medecommissieleden en hoofdtrainer;

Informeel enkele uren per maand;

Mei/Juni start teamindeling maken volgend seizoen;

Begin september start teamindeling maken zaal.


Wil jij AHC komen versterken, neem dan contact op met [email protected]